PROTEKT

Urządzenia i systemy produkowane przez firmę PROTEKT zapewniają bezpieczeństwo pracy w warunkach, w których występuje niebezpieczeństwo upadku z wysokości.

Oferowany sprzęt może być stosowany w wielu dziedzinach gospodarki, podczas prac wysokościowych, głębokościowych oraz w ratownictwie. Protekt posiada bogatą ofertę szelek bezpieczeństwa, amortyzatorów bezpieczeństwa, linek bezpieczeństwa, jak również stałych systemów asekuracyjnych.

Wszystkie wyroby firmy PROTEKT posiadają europejskie certyfikaty CE.

Follow a manual added link